Co to jest nr PKK?

Profil kandydata na kierowcę- co to jest ?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw Profil Kandydata na Kierowcę -PKK. Dokument ten, uzyskuje się w Wydziale Komunikacji. Uzyskany numer PKK (20 cyfr) udostępniamy Szkole Nauki Jazdy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Niezbędne dokumenty, które trzeba przedłożyć w Wydziale Komunikacji:

-dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

-zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy profil, odkryte lewe ucho, kolor

-w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału

-orzeczenie lekarskie

– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)

-pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych/obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

-wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

 

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Wydziału Komunikacji, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki.