Co to jest nr PKK?

Profil kandydata na kierowcę – co to jest?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw Profil Kandydata na Kierowcę – PKK. Dokument ten, uzyskuje się w Wydziale Komunikacji. Uzyskany numer PKK (20 cyfr) udostępniamy Szkole Nauki Jazdy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Niezbędne dokumenty, które trzeba przedłożyć w Wydziale Komunikacji:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kolor
  • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
  • orzeczenie lekarskie
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych/obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
  • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Wydziału Komunikacji, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki.