Loading...
Jak zacząć kurs?2019-05-14T15:57:57+00:00

Jak zacząć kurs?

Kursy motocyklowe i samochodowe rozpoczynają się od badań lekarskich. Zapraszamy w godzinach 17.00-18.00 przy ul. Korotyńskiego 23/61 w każdą środę.

Koszty badań to 100,00 PLN płatne na miejscu u lekarza.

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienie PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). W tym celu potrzebujesz:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kolorowe, nie starsze niż 6 miesięcy,
  • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
  • orzeczenie lekarskie
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymasz w Urzędzie, lub ściągnij ze strony)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych/obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
  • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

WAŻNE:

Jeżeli wyrabiasz PKK w miejscu zamieszkania, nie zameldowania pamiętaj, że czas oczekiwania na profil wydłuży się z uwagi na konieczność przesłanie dokumentów z miejsca zameldowania.

Po wyrobieniu PKK prosimy o kontakt pod numerem telefoniczny udzielimy dalszych wskazówek.