A, AM, A1, A2 czy B co tak naprawdę oznaczają kategorie prawa jazdy? Czym nam wolno jeździć po uzyskaniu uprawnień? Czy są jakieś ograniczenia, czy wiek ma znaczenie?

To wszystko dowiecie się w poniższym wpisie.

Zacznijmy od początku, by otrzymać prawo jazdy trzeba spełnić kilka warunków:

  • Osiągnąć minimalny wiek, zwróćcie uwagę, że różni się to w różnych kategoriach
  • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
  • Odbyć szkolenia wymagane dla danej kategorii, zakończone egzaminem wewnętrznym
  • Zdać egzaminy państwowe teoretyczny i praktyczny.

W naszym ośrodku możecie zrobić kurs dla wszystkich kategorii A oraz kategorię B, jak widzicie poniżej kategorii prawa jazdy jest więcej.

Kategoria AM

Uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim (np. małym quadem). Minimalny wiek to 14 lat, oczywiście wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Kategoria A1

Uprawnienia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowy o mocy do 15 kW,
  • pojazdami z kategorii AM.

Tu też w związku z brakiem pełnoletności wymagana jest zgoda rodzina, wiek to 16 lat.

Kategoria A2

Uprawnienia do kierowani motocyklem, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • moc do 35 kW, stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW,
  • pojazdy z kategorii AM.

Wiek – 18 lat czyli tak jak w przypadku prawa jazdy kat. B

Kategoria A

Umożliwia do jazdy każdym motocyklem oraz pojazdami z grupy AM.

Minimalny wiek to 24 lata, jeśli zaczynasz od pełnej kategorii A. Jednak, jeśli posiadasz prawo jazdy kat A2 przez min dwa lata, możesz starać się o uprawnienia w wieku 20 lat.

Kategoria B

Najbardziej popularna w naszych kraju. Upoważnia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (np. samochód osobowy). Z wyjątkiem autobusu i motocykla.

Zespół pojazdów – powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

Oczywiście pojazdy z kategorii AM.

Dodatkowo, jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mozesz prowadzić motocykl o mocy 125 cm3. Dokładnie taki jak dla kategorii A1.