Zmiany w rozporządzeniu o ruchu drogowym

.

Planowane zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”

W ramach walki z niebezpiecznymi kierowcami, którzy dopuszczają się wykroczeń oraz  przestępstw, Rada Ministrów przygotowuje się do zmian w ustawie „Prawo […]