Co to jest nr PKK?

Profil kandydata na kierowcę – co to jest?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw Profil Kandydata na Kierowcę – PKK. Dokument ten, uzyskuje się w Wydziale Komunikacji. Uzyskany numer PKK (20 cyfr) udostępniamy Szkole Nauki Jazdy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Niezbędne dokumenty, które trzeba przedłożyć w Wydziale Komunikacji:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kolor
 • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
 • orzeczenie lekarskie
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych/obecność rodzica w Urzędzie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
 • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Wydziału Komunikacji, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument od ręki.

PKK można też wyrobić zdalnie, poniżej skrócony opis jak to zrobić

 1. Utwórz konto na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) https://www.esp.pwpw.pl/ Skorzystaj z opcji Zarejestruj
 2. Po zalogowaniu się wybierz opcję złóż wniosek i wybierz Urząd, który będzie prowadził twoja sprawę. (Urząd musi być taki jak adres zameldowania ew. zamieszkania)
 3. Wybierz rodzaj sprawy „uprawnienia kierowców i dalej wydanie prawa jazdy” – potwierdź swoje dane
 4. Potem podaj dane ze swoje prawa jazdy o ile je masz. W przypadku pierwszej kategorii nie wypełniasz rubryk na tej karcie.
 5. Kolejny krok to wybór kategorii prawa jazdy
 6. Po kliknięciu „dalej” otworzy się karta gdzie należy dodać załączniki do wniosku elektronicznego. Mogą to być scany lub zdjęcia, których rozmiar nie przekracza 200MB. Dołącz tylko dokumenty wymagane dla twojej kategorii
 7. Następnie złóż kilka oświadczeń. Uważnie przeczytaj i zaznacz zgodnie ze stanem faktycznym.
 8. Po złożeniu oświadczeń przejdź do karty gdzie należy podpisać dokument. Są dwa sposoby: podpis kwalifikowany lub profilem zasuwanym (dokument można podpisać poprzez zalogowanie się do swojego profilu lub zalogowanie do swojego banku internetowego)
 9. Podpisz elektronicznie wniosek, zostanie on przesłany do wybranego przez ciebie Urzędu w celu weryfikacji.
 10. Po pozytywnej weryfikacji PKK zostanie wygenerowany i możesz zapisać się do nas na kurs. w tym celu skontaktuj się z nami biuro.motoexpertwarszawa@gmail.com