COVID-19 informacje dla naszych klientów

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem stosujemy wzmożone środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Pracownikom i Klientom jednocześnie zachowując pełną zdolność obsługi.

Bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników jest naszym głównym priorytetem dlatego przeorganizowaliśmy nasza pracę, wszystko po to żeby minimalizować zagrożenie

Organizacja pracy biur

 • Większość spraw załatwisz przez telefon: zapiszesz się na badania lekarskie, jazdy doszkalające, kurs prawa jazdy, umożliwiamy szybki kontakt i załatwienie sprawy z wykorzystaniem: korespondencji email: motoexpertwarszawa.pl, telefonicznej.
 • Ograniczyliśmy do minimum bezpośredni kontakt Pracowników biura z naszymi Instruktorami, Wykładowcami w miejsce tego wykorzystujemy kontakt telefoniczny i emailowy.
 • Pracownikom zapewnia się stały dostęp do środków ochrony osobistej: maseczek, preparatów dezynfekujących, w tym umożliwiających dezynfekcję miejsca pracy i rąk.
 • Przy otwieraniu lub odbieraniu pism kierowanych do naszego OSK, jak i przy sprawdzaniu dokumentów używamy środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek.
 • Zwiększyliśmy fizyczne odległości i zachowujemy bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zaleca się min. 1,5 metra odległości)

Kontakt osobisty Pracownika biura z Klientem dotyczy obecności na badaniach lekarskich

 • Osoby w dniu badania przed samym badaniem lekarskim wypełniają – ankietę o stanie zdrowia
 • Podczas wizyty muszą posiadać maseczki ochronne na usta i nos
 • Udostępniamy płyny dezynfekujące i jest obowiązek korzystania z nich przed i po badaniu
 • Osoby zapisane na badania lekarskie są na dzień przed/ lub w dniu badania proszone o potwierdzenie obecności, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogą zrezygnować z planowanej wizyty, a my zapewnimy inny dogodny termin.

Szkolenia teoretyczne

1. Szkolenia teoretyczne stacjonarne / wykłady wyłącznie w grupach o małej liczebności

 • Obecnie prowadzimy szkolenia w systemie: weekendowym, wieczorowym (do odwołania nie prowadzimy wykładów w systemie porannym w tym czasie nasze sale wykładowe są sprzątane/dezynfekowane/ /ozonowane) lub indywidualne ( Kursant – Wykładowca)
 • Dostosowaliśmy liczbę uczestników szkoleń teoretycznych stacjonarnych do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 1,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników
 • Mierzymy temperaturę u uczestników szkoleń / Wykładowcy za ich zgodą za pomocą bezdotykowego termometru.
 • Osoby biorące udział w szkoleniu teoretycznym stacjonarnym zobowiązane są w trakcie trwania szkolenia do mycia rąk wodą z mydłem, dezynfekowania dłoni środkiem dezynfekującym, noszenia maseczek osłaniających nos i usta.
 • Nasi Wykładowcy używają środków ochrony osobistej, w tym prowadzą wykłady w przyłbicy
 • Na wyposażeniu Sal Wykładowych są środki ochrony osobistej: żele antybakteryjne do rąk, płyn dezynfekujący do powierzchni blatów krzeseł konferencyjnych, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe.

Zapewniamy, że nasze Sale Wykładowe przed planowanym szkoleniem są ozonowane, a ich wyposażenie starannie dezynfekowane szczególnie zwracając uwagę na powierzchnie dotykowe jak klamki, włączniki świateł, biurka, krzesła blaty konferencyjne.

Uczestnicy szkoleń teoretycznych są wcześniej poinstruowane, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinny na nie przychodzić, a my zapewnimy inny dogodny termin.

2. Szkolenia teoretyczne online

 • W dniu badania lekarskiego otrzymasz od nas: podręcznik, dostęp do wykładów online, dostęp do bazy pytań egzaminacyjnych, dostęp do egzaminu teoretycznego -odwzorowanie egzaminu państwowego.
 • Oczywiście zawsze można odstąpić od szkolenia online i kontynuować kurs na standardowych warunkach.

Szkolenia praktyczne jazdy

 • Ograniczyliśmy do minimum bezpośredni kontakt przy planowaniu terminów jazd, pocztą email, telefonicznie wysyłamy harmonogram jazd do akceptacji (kolejne terminy planuje Instruktor bezpośrednio na jazdach / lub biuro wysyła kolejne terminy do akceptacji osoby szkolonej)
 • Osoby szkolone zobowiązane są w trakcie trwania jazd do noszenia maseczek osłaniających nos i usta, dezynfekowania dłoni żelem antybakteryjnym przed rozpoczęciem jazd i po.
 • Nasi Instruktorzy używają środków ochrony osobistej, w tym prowadzą szkolenie w maseczkach osłaniających nos i usta lub przyłbicach.
 • Na wyposażeniu pojazdów są środki ochrony osobistej: żel antybakteryjny do rąk, płyn dezynfekujący do wnętrza auta, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe.