Prawo jazdy: KATEGORIA AM

Aby przystąpić do egzaminu należy:

 • Ukończone 14 lat
 • Zgoda rodziców lub opiekunów.

Zakres uprawnień:

 • Motorower – pojazd wyposażony w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50cm3 i prędkości jazdy ograniczonej konstrukcyjnie do 45km/h.
 • Czterokołowiec lekki – którego masa własna nie przekracza 350kg a jego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45km/h

Motocykle

ROMET ZK50:
1313836104,lVyUwmCiaFOY5YKK1odRnGo

Warunkiem przystąpienia do egzaminu motocyklowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego, rozumiemy przez to odzież zakrywającą całą powierzchnię ciała. Nasza firma zagwarantuje państwu ochraniacze na kolana i łokcie, dla każdego kominiarkę, kask oraz kamizelkę.

Na egzaminie mamy do wykonania kolejno zadania egzaminacyjne:

1. Zadanie egzaminacyjne 

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiadających bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 1. osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  • poziom oleju w silniku
  • poziom płynu chłodzącego
  • poziom płynu hamulcowego
  • działanie sygnału dźwiękowego
  • działanie świateł pozycyjnych
  • działanie świateł mijania
  • działanie świateł drogowych
  • działanie świateł hamowania „STOP”
  • działanie świateł kierunkowskazów
  • działanie podświetlenia tablicy rejestracyjnej

Wprowadzenie motocykla
Pierwsze pole egzaminacyjne tzw. garaż.

zad1

– Sprawdzenie wylosowanych przez komputer podzespołów tj. np: sprawdzenie elementów oświetlenia, płynów eksploatacyjnych, sygnału dźwiękowego + OBOWIĄZKOWO SPRAWDZAMY NAPIĘCIE ŁAŃCUCHA oraz STAN OPON.

– Przy wyprowadzeniu motocykla w wyznaczone miejsce uważamy by nie najechać na linię, korzystając przy tym jedynie z jednej korekty( czyli do tyłu, do przodu i do tyłu)

– Przygotowanie się do jazdy, wsiadamy na motocykl, składamy stopkę, ustawiamy lusterka, sprawdzamy zapięcie kasku, czy mamy kamizelkę z oznacznikiem L.

PAMIĘTAJ, ŻE MAMY TYLKO JEDNĄ POWTÓRKĘ!

2. Łuk

 To zadanie składa się z dwóch manewrów:

a) Łuki w określonym polu w kształcie cyfry 8
Tzw. ÓSEMKA, wykonujemy 5 bezbłędnych przejazdów.

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
  • ocena sytuacji wokół pojazdu
  • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8
 3. upewnianie się o możliwości skręcenia

Podczas wykonywania zadania nie wolno:

 • podpierać się nogami
 • najeżdżać na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne
 • potrącić pachołków

b) Slalom wolny pomiędzy pachołkami:
Wykonujemy dwukrotnie, przejeżdżamy prawidłowo wszystkie 5 bramek, następnie zawracamy, ustawiamy się ponownie do startu i na znak egzaminatora przejeżdżamy w druga stronę również bezbłędnie.

Pamiętajmy, że jeżeli popełnisz błąd, który umożliwia Ci powtórzenie wolnego slalomu, musimy również powtórzyć ósemkę, to jest jedyny przypadek, gdzie powtarzamy nie tylko element, na którym popełniliśmy błąd, ale też zadanie wcześniejsze.

3. Slalom szybki

Jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym

 1. upewnienie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 3 pachołkami; średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu; podczas wykonywania zadania nie wolno podpierać się nogami i potrącać pachołków

4.Ominięcie przeszkody

 Wykonujemy dwukrotnie, najpierw z jednej strony, następnie zawracamy i z drugiej strony. Podczas najazdu tj. przy bramce wjazdowej musimy mieć prędkość min. 50 km/h, prędkość przy samej przeszkodzie, jak i podczas wyjazdu z manewru nie jest istotna.

egzamin_kat_a_ominiecie_przeszkody

5. Ruszanie na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m,a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie
wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu trzyma hamulec nożny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

górka-A-A12

6. Hamowanie

– od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
– awaryjne od prędkości 50 km/h z użyciem obu hamulców

7. Miasto

Po wykonaniu prawidłowo wszystkich powyższych elementów, egzaminator udziela krótkiego instruktarzu i wyjeżdżamy na miasto. Egzaminator za pomocą łączności radiowej prowadzi nas po ulicach dzielnicy Bródno w Warszawie lub po wyznaczonych trasach w Ciechanowie (chęć zdawania egzaminu w Ciechanowie prosimy zgłaszać na pierwszych zajęciach).

Na mapie zaznaczono obszar po którym odbywają się egzaminy.

trasy egzaminacyjne

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania. Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania
  • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
  • z sygnalizacją świetlną
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
 6. Parkowanie – prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
 7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
 10. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu